S hydraulickým pohonom – s pevným sklonom

  • DZ 320 HS
  • DZ 400 HS / vo vývoji/

DZ 320 HS je dopravník s pevným sklonom montovaný na zadné čelo veľkoobjemových dopravných prostriedkov. Vyklápanie do pracovnej polohy a spúšťanie dopravníka vykonávame pomocou hydraulického piestu a rozvádzača. Šnek s veľkým výkonom je alternatívou prekladacieho voza.

dz 320 hs

dz 320 hs