Ostatné výrobky

Miešačky zmesí, plastov
Slúžia na zmiešanie, homogenizáciu zmesí – obilných, drtených plastov a pod. /na obrázku/

 

Ostatná výroba

  • brány
  • autobusové zastávky
  • pútače…

Sú to výrobky nad rámec základného sortimentu firmy, vyrábané príležitostne /autobusové zastávky, brány, drobné konštrukcie./