Pneumatické dopravníky

Pneumatické dopravníky s výkonom 5 až 60 tont/hod., výška dopravovaného materiálu až 15 m.
Materiál je podávaný dávkovačom, strhávaný injektorom a dopravovaný vzduchom do požadovanej výšky.

pneumaticke01 pneumaticke02 pneumaticke03