Moričky obilia

Vlastnosti:

  • optimálny systém morenia
  • mimoriadne šetrný k morenému osivu
  • celonerezová konštrukcia
  • výkon 0,5 až 4 t/hoddávkovanie moriacej kvapaliny 5 – 50 l/hod.

Morička slúži k moreniu osív. Konštruovaná je z nerezových a PP materiálov, odolných voči agresívnym zložkám moridiel. Svojou konštrukciou zabezpečuje optimálne namorenie, mimoriadne šetrný spôsob pohybu moreného materiálu.
Hlavné časti moričky- motor s prevodovkou, moriaca komora, násypka s reguláciou, dávkovacie čerpadlo, elektrická inštalácia, podstavec s nádržou